Poslanstvo

F. Nietzsche pravi: »Brez glasbe bi bilo življenje ena sama napaka.« Kako zelo se strinjam z njim in dodajam: »Glasba je jezik čustev; z njo krepimo našo fantazijo in našo ustvarjalnost. S petjem, plesom in igro stopamo na najpreprostejšo pot doživljanja pristnih trenutkov življenja. Aktivno ukvarjanje z glasbo je tako največ, kar lahko v današnjem času ponudimo svojim otrokom …«

In s tem namenom je bil junija 2017 ustanovljen Glasbeni center Melodija, zasebni zavod za glasbeno vzgojo in izobraževanje, osnovan na pedagoških načelih Edgarja Willemsa.

 

Urša Remic, ustanoviteljica zavoda

Zajec GCM