Poslanstvo

F. Nietzsche pravi: »Brez glasbe bi bilo življenje ena sama napaka.« Kako zelo se strinjam z njim in dodajam: »Glasba je jezik čustev; z njo krepimo našo fantazijo in našo ustvarjalnost. S petjem, plesom in igro stopamo na najpreprostejšo pot doživljanja pristnih trenutkov življenja. Aktivno ukvarjanje z glasbo je tako največ, kar lahko v današnjem času ponudimo svojim otrokom …«

In s tem namenom je bil junija 2017 ustanovljen Glasbeni center Melodija, zasebni zavod za glasbeno vzgojo in izobraževanje, osnovan na pedagoških načelih Edgarja Willemsa.

 

Že od 3. leta starosti naprej otroke spodbujamo k razvoju posluha, kar v njih sproži ogromne premike. Naučijo se prepoznavati različne zvoke, slišati svoj glas in ga intonančno popravljati, začutiti ritem in se mu prilagoditi … S temi premiki razvijajo svojo notranjo občutljivost, ki jo prenašajo tudi na ostala življenjska področja. Willemsova glasbena vzgoja tako vpliva na celostni razvoj otroka. Na tak način so otroci dobro pripravljeni na nadaljnje glasbeno izobraževanje, glasba pa jih lahko spremlja celo življenje.

 

Urša Remic, ustanoviteljica zavoda

Zajec GCM