Učna pomoč

Učna pomoč je namenjena vsem, ki se soočajo s težavami pri pouku glasbene teorije. Osnove glasbene teorije nudimo tudi vsem učencem, ki se z igranjem inštrumenta ukvarjajo ljubiteljsko in pouka glasbene teorije ne obiskujejo.

Ure učne pomoči potekajo individualno in se tematsko prilagodijo potrebam učenca. Naš način poučevanja ne zajema le strokovnega podajanja teoretičnega znanja, temveč stremimo h globljemu razumevanju glasbenih elementov. Zato se osredotočamo predvsem na celostni glasbeni razvoj učenca, kar zajema razvoj posluha, glasbenega spomina in predvsem notranjega občutka za ritem, melodijo ter harmonijo.

Stresi nareke iz rokava, zasliši intervale še preden se oglasijo in z užitkom zapoj kot še nikoli!