Zakaj že pred šolo v glasbeno šolo?

Zakaj je predšolsko obdobje otrok tako pomembno za mentalni razvoj otroka?

Srečno in srčno otroštvo naših najmlajših je vsak dan obdano z igro, petjem, gibanjem, naravo, pravljicami, ustvarjanjem in raziskovanjem. Evolucija jim je tako »podarila« brezskrbno življenjsko obdobje, a v zameno zahtevala celostni razvoj, ki predstavlja izhodišče za njihovo nadaljnjo življenjsko pot. Do 7. leta starosti namreč poteka intenzivni razvoj pomembnih možganskih centrov, tvorijo se nove živčne povezave in oblikuje se otroška inteligenca. Kako? Prav preko gibanja, igre, petja, motoričnih spretnosti, razmišljanja, povezovanja in intenzivnega doživljanja vsakodnevnih trenutkov. Preko izkušenj, ki jih njihovi mali možgani pretvorijo v nove nevronske poti. Predšolsko obdobje igre in smeha je zato najpomembnejša faza za aktivacijo in razvoj otrokovih možganov.

Zakaj naj se otroci ukvarjajo z glasbo?

Nekateri otroci se ob glasbi umirijo, drugi ob močnem igranju na inštrumente sproščajo svojo življenjsko energijo. Nekdo izmed njih bo morda poklicni glasbenik, spet drugi bo preko petja lažje spregovoril. Nekaj otrok bo vidno izboljšalo svojo koncentracijo in motorične spretnosti, drugi pa bodo v sebi prebudili veselje do petja. V glasbi ne poznamo univerzalnega cilja, vsekakor pa kvalitetna glasbena vzgoja vpliva na fizični, čustveni in miselni razvoj otroka. Preko glasbe namreč razvija svojo notranjo občutljivost, ki ga neizmerno obogati na vseh življenjskih področjih in ga popelje na najpreprostejšo pot doživljanja pristnih trenutkov glasbe in življenja.

Zakaj naj se otrok posveti glasbi že pri 3 – 4 letih?

Otroci v tem starostnem obdobju svet okoli sebe dojemajo s svojo čustveno notranjostjo in ne toliko z razumom, zato je glasba kot univerzalni jezik čustev zanje nekaj povsem naravnega. Glasbi se popolnoma prepustijo in preko igre, ki je srce otroštva, nevede razvijajo svoj glasbeni potencial; hkrati pa poteka tudi intenzivni mentalni razvoj.

Z biološkega vidika pa se ravno v tej starosti začnejo razvijati in vzpostavljati nove nevronske poti, ki otroku omogočajo povezovanje informacij iz okolja med seboj. Ker se otroci pri teh letih nahajajo v intenzivni razvojni fazi, lahko na »končni cilj« njihovega razvoja s pravilnim pristopom močno vplivamo in z lahkoto dosežemo željene rezultate (razvoj posluha, ritmičnih in motoričnih spretnosti, globoke koncentracije, zmožnosti pomnjenja itd.). Kljub želji po doseganju zastavljenih ciljev, pa se moramo zavedati, da je to obdobje velike ranljivosti in je z otroki potrebno delati z veliko mero sočutja ter potrpežljivosti. Želimo si, da je prvi stik z glasbo prijeten in ljubeč, saj le tako lahko glasba otroku v kasnejših letih predstavlja način življenja in ne le še ene obšolske obveznosti.

Zakaj ravno glasbena vzgoja po načelih Edgarja Willemsa?

Willemsov pristop izhaja iz odnosa med glasbo in človekovo naravo. Odlično povezuje glasbeni razvoj otroka z njegovim kognitivnim razvojem. Preko igre, petja, telesnega gibanja in predvsem preko otrokovih lastnih izkušenj – z igranjem na različne inštrumente ter improvizacijo, se otroci nevede notranje izražajo, razvijajo svoj glasbeni posluh, muzikalnost, koncentracijo ter motorične spretnosti, kar jim omogoča celostni glasbeni razvoj. Majhne skupine (5 – 8 učencev) omogočajo individualni pristop, zato lahko vsak otrok z aktivnim sodelovanjem napreduje po svojih zmožnostih. 3 – letni program glasbenega uvajanja je edini program pri nas, ki temelji na postopnem, progresivnem razvoju. Le ta vsakemu otroku dopušča čas, ki ga potrebuje, da se spozna z osnovnimi glasbenimi elementi, jih razume in ozavesti.