Glasbeno uvajanje

Glasbeno uvajanje po Edgarju Willemsu

Glasbena vzgoja je pomembna za vsakega otroka. Preko nje v otroku spodbujamo ljubezen do glasbe in mu pomagamo vzpostaviti stik z njo. Otroci v svojem zgodnjem otroštvu svet okoli sebe dojemajo bolj celostno. Zato je najbolje, da z glasbenim uvajanjem začnemo dovolj zgodaj, saj nam prav ta njihov način dojemanja sveta omogoča, da glasbeni razvoj otroka posnema učenje in napredovanje v maternem jeziku.

Otroci začnejo z glasbenim uvajanjem po Edgarju Willemsu pri treh ali štirih letih. Namenjeno je prav vsem otrokom, ne glede na njihovo predhodno znanje oziroma »nadarjenost«. Preko iger, petja, gibanja in drugih glasbenih elementov otrok razvija svoj občutek za melodijo, ritem in harmonijo, kar so glavni temelji za nadaljnje glasbeno izobraževanje.

 

Glasbeno uvajanje po Edgarju Willemsu je razdeljeno na tri stopnje, trajanje programa pa je prilagojeno starosti otroka ob vpisu.

Stopnja glasbenega uvajanja Starost otroka*
1. stopnja 3 – 4 leta
2. stopnja 5 – 6 let
3. stopnja 6 – 7 let

*Opomba: Ne glede na starost otroka ob vpisu se glasbeno uvajanje vedno začne s 1. stopnjo. Če je otrok ob vpisu starejši od štirih let, se program časovno prilagodi v skladu z otrokovimi zmožnostmi.

Z otroki se na glasbenih uricah srečujemo enkrat tedensko, vsaka učna ura pa traja 60 minut. Otroci so na učnih urah glasbenega uvajanja razdeljeni v starostne skupine. V vsaki skupini je od 5 do največ 8 otrok, saj se učitelj tako lažje posveti vsakemu otroku posebej in spremlja njegov glasbeni razvoj.

Že na 1. stopnji se otroci srečajo z bogatim glasbenim inštrumentarijem, prebujajo svoje melodične in ritmične instinkte preko improvizacij in posnemanja, se učijo prepoznavati različne zvoke in barve tona, razvijajo svoje motorične in gibalne spretnosti ter se preko gibanja glasbeno izražajo s celim telesom. Na 2. stopnji začnemo uvajati še likovni zapis in tonska imena, 3. stopnja pa je namenjena pripravi otroka na inštrument in učenje teorije. Otrok se preko glasbenega uvajanja tako sreča s prvimi glasbenimi vsebinami in jih ponotranji, kar predstavlja temelj za kakršno koli nadaljnje glasbeno ustvarjanje.

Vsaka učna ura vseh treh stopenj je sestavljena iz štirih delov:

  • prebujanje glasbenega ušesa,
  • ritmična vzgoja,
  • petje pesmi,
  • naravno telesno gibanje.