Kitara

Program kitare je namenjen vsem otrokom od 6. leta starosti naprej.

Na naših urah se ne posvečamo klasičnemu načinu učenja kitare, ampak učenju kitare »za življenje«. Gre za ljubiteljski program, ki je zelo prilagodljiv glede na otrokovo znanje, želje in potrebe. Usmerjamo se v učenje akordov in akordičnih kadenc, različnih ritmov in ritmičnih načinov ter v improvizacijo in igranje inštrumenta po posluhu. Obenem to znanje podkrepimo z osnovami glasbene teorije in harmonije, saj je naš cilj, da otrok postane čimbolj samostojen in fleksibilen glasbenik. Da bi omenjene cilje čim lažje dosegli, se na urah posvečamo tudi razvoju melodičnega, ritmičnega in harmonskega posluha, ki so temelji za nadaljnji glasbeni razvoj otroka.

Tudi pri programu kitare se posvečamo celostnemu glasbenemu razvoju, zato si prizadevamo, da bi otrok vzpostavil povezavo med glasbenim ušesom (poslušanje), glasom (petje) in gibom (igranje). Ta povezava je izrednega pomena za vsakega glasbenika, saj mu omogoča stik med zvokom in njim samim. Le tako lahko v polnosti improvizira, interpretira, se harmonsko orientira in se notranje izraža.