Petje in nega glasu

Tako kot pri ostalih naših programih se tudi pri petju posvečamo trem glavnim področjem celostnega glasbenega razvoja: telesnemu, čustvenemu in mentalnemu. Ker ure petja potekajo individualno, lahko program prilagodimo vsakemu učencu posebej. Na ta način poskrbimo, da po svojih zmožnostih napreduje na vseh področjih glasbenega razvoja.

Glas je naš prvi in najpomembnejši inštrument, saj ga uporabljamo vsakodnevno. Zato je pravilna govorna in pevska tehnika nujna prav za vsakega izmed nas. Preko učenja pravilne uporabe telesnih mišic, pravilnega dihanja in drugih pevskih veščin korak za korakom usvajamo pravo pevsko tehniko. Da bi proces učenja stekel čim lažje in bolj učinkovito, si na urah pomagamo tudi z vokalno masažo (Vocal massage). Z njo sprostimo zakrčenost »pevskih« mišic in čeljustnega sklepa, aktiviramo prepono in obrazne mišice ter poskrbimo za sprostitev celega telesa, ki je za petje ključna.

Na učnih urah se vsakič znova podamo tudi na raziskovanje našega notranjega sveta. Prav čustveni svet je tisti, ki pesem in glasbo napaja z življenjem, zato se ne usmerjamo le v pravilno pevsko tehniko, temveč si želimo, da bi znal vsak učenec povezati glas s svojimi občutki. Na tak način bo kot pevec lahko izredno muzikalen, ustvarjalen in edinstven v svojih interpretacijah.

Na urah petja se posvečamo tudi razvoju glasbenega posluha ter osnovam teorije in solfeggia (branje not). Z različnimi vajami in principi se naučimo slišati svoj glas in ga intonančno popravljati ter ga umestiti v širše sozvočje. Na tak način razvijamo tako melodični kot harmonski posluh, ki sta pomembna za pevsko orientacijo, tudi pri večglasnem petju (zbori, vokalne skupine itd.).

Tako z vokalno tehniko, s prebujanjem svojega notranjega sveta in z učenjem glasbene teorije skrbimo za vsa tri področja celostnega glasbenega razvoja: za telesnega, čustvenega in mentalnega.

Kdor želi prepevati, bo vedno našel pesem.– neznani avtor