Zakaj Willemsova glasbena vzgoja?

 1. Verjamemo, da vsak otrok v sebi nosi občutek za glasbo, ki ga je pri nekaterih potrebno s pravim pristopom le prebuditi in usmeriti na pravo pot.
 2. Naš program glasbene vzgoje poteka po razvojnih stopnjah otroka: vse aktivnosti so povezane tudi z njegovim fizičnim in mentalnim razvojem.
 3. Naša učna ura traja kar 60 minut. Na njej izvedemo več kot 15 različnih aktivnosti, ki otroka pripeljejo do napredovanja in razumevanja glasbe.
 4. Uporabljamo bogat Willemsov inštrumentarij, ki ga je E. Willems osnoval prav za aktivnosti, ki spodbujajo celostni glasbeni razvoj otroka.
 5. Z glasbeno vzgojo začnemo dovolj zgodaj, da se otrok glasbo uči na podoben način kot materni jezik: preko poslušanja in lastnih izkušenj k ozaveščanju in razvoju.
 6. Aktivno se ukvarjamo z razvojem glasbenega ušesa oziroma otrokovega posluha.
 7. Otroci se glasbe učijo preko lastnih izkušenj: igranja na inštrumente, petja, telesnega gibanja, igre, lastne improvizacije ter preko raznih motoričnih iger.
 8. Ne ukvarjamo se z vprašanjem »v kolikšnem času mora otrok usvojiti znanje« ampak mu dopuščamo čas, ki ga otrok za svoje napredovanje potrebuje.
 9. Majhne skupine (5 – 8 otrok) nam omogočajo individualni pristop, zato lahko vsak otrok napreduje po svojih zmožnostih.
 10. 3 – letni program glasbenega uvajanja je edini program pri nas, ki temelji na postopnem razvoju otrok: preko igre in lastnih izkušenj otroka popeljemo do razumevanja in ozaveščanja osnovnih glasbenih elementov.
 11. Vsi aktivni Willemsovi učitelji se kljub diplomi vsako leto redno udeležujemo izobraževanj, ki nas povezujejo z mednarodno federacijo Willems v Lyonu. Na tak način vsi skupaj ohranjamo strokovnost in kvaliteto našega poučevanja, saj si želimo, da bi naše učence glasba spremljala celo življenje.